fbpx Prague Pride

ČLÁNKY

Výzkum OUT: řada vyučujících si myslí, že LGBT+ studující se jen dělají zajímavými

Většina českých učitelů a učitelek bere LGBT+ identitu studujících jen jako módní záležitost, která za čas omrzí. Mladí lidé se podle nich snaží upoutat pozornost a dřív nebo později se opět vrátí k heterosexualitě. V atmosféře shazování a zpochybňování pocitů se ale respektující školní prostředí budovat nedá. 

Proto vzdělávací oddělení Prague Pride spustilo projekt Ucimolgbt.cz, který má vyučujícím pomoci zorientovat se v tématech genderové, vztahové a sexuální rozmanitosti a zařadit je do výuky. Podpořte jej a podílejte se na proměně českých škol v bezpečné místo pro všechny bez rozdílu. 

Projekt staví na výsledcích výzkumu LGBT+ studující a témata ve škole, který proběhl pod hlavičkou katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v loňském roce. Zkoumal zařazování témat souvisejících s genderem a sexualitou do školní výuky a postavení LGBT+ studujících v českých školách. Autorky výzkumu Irena Smetáčková a Kateřina Machovcová vedly skupinové i individuální rozhovory se studujícími základních, středních i vysokých škol, vyučujícími i školními psychology*žkami. Ty doplnilo ještě dotazníkové šetření mezi sedmi sty vyučujícími. 

V čem vyučující občas chybují

Závěry výzkumu ukazují, že české školní prostředí je vystavěno na neotřesitelných základech  heteronormativity. Vyučující nemají didaktické podklady pro zařazení LGBT+ témat do výuky, a tak se této  nejisté půdě raději vyhýbají, byť by o to ze strany studujících byl zájem. Na vině však nejsou jen chybějící  učební osnovy. Mnozí vyučující jsou v zajetí bludných předpokladů, které jim brání otázky genderu a  sexuality  prostě uchopit. 

Autorky výzkumu zjistily, že učitelé a učitelky mají často tendenci svým studujícím nevěřit. Jsou přesvědčeni,  že ne všichni to se svou LGBT+ identitou myslí vážně. Těm, kdo jsou „skutečně LGBT+“, jsou ochotni  poskytnout pomocnou ruku a podporu. Ale ty, které podezřívají z pouhého rozmaru a brzkého návratu  k heterosexualitě, odsuzují. Z podlehnutí módě a experimentování jsou nejen vyučujícími, ale i ostatními  spolužáky podezříváni především ti, kdo se ke své neheterosexuální orientaci nebo trans identitě otevřeně  hlásí a veřejně se k ní vyjadřují. Okolí však jejich chování nechápe jako známku vyzrálé osobnosti a dobře  zvládnutého coming outu, ale jako touhu po pozornosti. 

Jak ukázal učitelský dotazník, až 80 % vyučujících se domnívá, že patřit k LGBT+ komunitě je mezi  studujícími na jejich škole populární až módní. Stejně tak pozitivní postoje studentstva k LGBT+ tématům  nevnímají jako projev respektu, ale jen jako záležitost módy. Postoj, který odmítá autentické pocity  dospívajících jako falešné, však snižuje jejich pocit bezpečí ve školním kolektivu a nepřispívá k budování  atmosféry důvěry. I kdyby se část studujících, kteří řeší svoji genderovou identitu či sexuální orientaci, v  dospělosti nakonec neidentifikovala jako LGBT+, skutečnost, že to v dospívání zvažují, svědčí o tom, že je to  pro ně důležité téma. Škola by je měla respektovat, netlačit na rychlé rozhodnutí, a ani neshazovat.

Image

LGBT+ téma nemusí být výsadou občankářů

Většina vyučujících podle závěrů dotazníkového šetření nepovažuje za důležité věnovat se ve škole tématům souvisejícím se sexualitou. O genderu, lásce a vztazích nikdy se třídou nemluví téměř třetina zpovídaných učitelů a učitelek. To je velká škoda, neboť právě tato témata studující na druhém stupni základních škol a na středních školách zajímají a jsou důležitá při budování jejich zdravé identity. 

Celých 69 % vyučujících uvedlo jako důvod, proč se ve svých hodinách nevěnují zmíněným tématům, jejich vzdálenost od vyučovaného předmětu. Převládá u nich totiž představa, že se musí jednat o hlavní téma hodiny, a nevnímají, že k otevřenosti a respektu mohou studentstvo vést i pouhým zařazením zmínek o identitě a vztazích prakticky v jakémkoli předmětu. S tím si ale zatím poradí jen málokdo. Podle dotazníku je 44 % vyučujících přesvědčeno, že jejich kolegové a kolegyně prostě nevědí, jak do výuky tento typ témat začlenit. Přitom společenská témata včetně LGBT+ přeci lze zohlednit i v hodině fyziky. 

Nejde ale jen o probíranou látku. Většina vyučujících je také třídními, takže by se svojí třídou měli řešit témata, jako jsou skupinové normy, vztahy ve třídě, postavení jednotlivých studujících. A právě zde je pro otázky genderové identity, vztahové a sexuální orientace či genderového projevu přirozeně prostor.

CO DĚLÁME

PROJEKTY

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2024 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.
Image
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Site - User session
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Hotjar
OK
Odmítnout