fbpx

Vzdělávání odborníků v pomáhajících profesích

Dlouhodobou vizí Prague Pride je zlepšení kvality života LGBT+ lidí v Česku a snížení úrovně diskriminace.
Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je vzdělávání těch, kteří s LGBT+ lidmi pracují.

 

Je důležité, aby lidé mohli využívat služeb v oblasti školství, zdravotnictví nebo sociální péče bez strachu z toho, že se tam k nim budou chovat nevhodně z důvodu jejich sexuální orientace či genderové identity. 

Pomáháme pracovníkům v pomáhajících profesích zorientovat se ve specifických situacích, které LGBT+ lidé řeší. Nabízíme možnost seznámit se s tím, čím LGBT+ lidé v průběhu života procházejí, a do jakých situací se mohou dostávat. Zaměřujeme se zejména na pracovníky*nice z oblasti pomáhajících profesí (sociální pracovníci a pracovnice, psychologové a psycholožky, pracovníci a pracovnice ve zdravotnictví) a rovněž na pedagogy a pedagožky či jiné pracovníky a pracovnice ve školství.

Kurz Specifika sociální práce s LGBT osobami

 

Kurz je akreditován MPSV pod číslem A2020/0687-SP/VP Typ kurzu: další profesní vzdělávání – základní | Rozsah: 8 hodin

 

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovnicím se zájmem dozvědět se o specifikách poskytování sociální práce v oblasti péče o LGBT osoby. Zaměřuje se na získávání znalostí a procvičování dovedností nezbytných pro poskytování sociálního poradenství a sociálních služeb dětem, mládeži, rodinám či seniorům, kteří se identifikují jako lesby, gayové, bisexuální nebo transgender osoby. Soustředí se zejména na seznámení účastníků a účastnic se základní terminologií a znalostmi z oblasti LGBT problematiky, a dále specifik sociálního poradenství a sociálních služeb z oblasti péče o LGBT osoby. Součástí kurzu bude i prakticky zaměřený seminář, v rámci kterého se účastníci a účastnice seznámí s vybranými případy z praxe a společně se zamyslí nad hledáním možných řešení.

 

Struktura kurzu

  • Základy LGBT problematiky
  • Specifika LGBT osob, o kterých je dobré při poskytování sociálních služeb vědět (coming out, menšinový stres a duševní zdraví, průběh tranzice u trans osob atd.), terminologie související s LGBT tématy.
  • Sociální práce se specifickými okruhy klientů a klientek
  • Dobrá praxe v přístupu k práci s LGBT osobami v rámci různých cílových skupin (děti a mládež, tzv. duhové rodiny, seniorky a senioři, lidé ohrožení závislostí, lidé s HIV/AIDS, lidé bez domova a další) – možno zvolit dle zaměření účastníků*účastnic kurzu.
  • Kazuistický seminář
  • Příklady z praxe sociální práce s LGBT osobami, možnost vyzkoušet si různé sociální situace a komunikaci s LGBT klientem či klientkou. 
  • Závěrečná rekapitulace
  • Shrnutí toho nejdůležitějšího z celého dne. Prostor pro větší diskuzi. Rekapitulace obsahu kurzu formou testu a jeho následné společné vyhodnocení. Rozdání osvědčení o absolvování kurzu a rozloučení.

 

Garant kurzu:

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.

 

Lektorský tým:

Mgr. Karel Pavlica Ph.D., Mgr. Jolana Novotná, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Ivana Velčovská Dis., Mgr. Petr Šandera Bc., Mgr. Pavla Kremserová, Bc. Radek Šoustal, Mgr. Zdeněk Sloboda, Mgr. Petra Vytejčková

 

Ceník

1 500 Kč/osoba – prostory a občerstvení zajistí Prague Pride (od šesti osob)

1 200 Kč/osoba – prostory a občerstvení zajistí objednatel (od šesti osob)

6 000/celý kurz – méně než šest osob

 

V případě zájmu o účast na kurzu nebo o více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: karel.pavlica@praguepride.com

Proč je důležité vzdělávat v LGBT+ problematice?

Když se lidé obracejí například na psychologickou službu, očekávají přístup založený na určité informovanosti a respektu. Ne vždy tomu tak ovšem je. Z výzkumu Obavy a přání trans lidí, který realizoval spolek Trans*parent v roce 2018, vyplynulo, že u 25 % osob z těch, které někdy pocítily diskriminaci či nevhodné chování, se tato negativní zkušenost týkala právě pracovníků či pracovnic v pomáhajících profesích. 

Ani situace ve školství není vždy příznivá. Podle výzkumu veřejné ochránkyně práv z roku 2019 Být LGBT+ v Česku nějakou formu diskriminace pocítilo nejvíce osob právě v oblasti školství a vzdělávání (13 % všech dotázaných, factsheet zde). Jedním z doporučení veřejné ochránkyně práv v reakci na toto zjištění je např. zařadit problematiku LGBT+ do systému vzdělávání pedagogů základních a středních škol.

 

Na čem pracujeme

Aktuálně připravujeme metodickou příručku k sociální práci s LGBT+ lidmi, akreditaci kurzu Základy sociální práce s LGBT+ lidmi ve spolupráci s organizací PROUD a navazování spolupráce s experty a expertkami v různých oblastech sociální práce. Zároveň se připravujeme na vzdělávání pracovníků a pracovnic ve školství (klima školy/třídy, prevence homofobní/transfobní šikany atd.) a sestavujeme expertní skupinu. 

Na druhou polovinu roku 2020 chystáme spuštění kurzu zaměřeného na sociální práci a plánujeme uskutečnit dva semináře pro pedagogické pracovníky a pracovnice. Výhledově se chystáme věnovat i vzdělávání zaměřenému na pracovníky a pracovnice v oblasti duševního zdraví.

 

Nabízíme možnost vzdělávání a konzultací 

Máte ve vaší organizaci zájem o konzultaci, seminář nebo jinou vzdělávací akci týkající se LGBT+ problematiky? Kontaktujte nás prosím přes níže uvedený email, popište vaše představy a požadavky, a můžeme se domluvit a její realizaci. Rádi pro vás připravíme kurz na klíč.

Zapojení do projektů

Common Point: Innovative approaches to training mental health service providers for the quality support of LGBTQI people (Erasmus+, 2019-2020) – mezinárodní program (Maďarsko, ČR, Bulharsko, Chorvatsko) zaměřený na rozšiřování znalostí pracovníků a pracovnic z pomáhajících profesí v oblasti LGBTQI problematiky.

banner prirucka

banner prirucka2

KONTAKT

Karel Pavlica

karel.pavlica@praguepride.com

TÝM

Karel Pavlica

Koordinátor vzdělávání pro odborníky/odbornice v pomáhajících profesích

Tereza Kadlecová (Pelechová)

Koordinátorka vzdělávání

PARTNERSKÉ ORGANIZACE

PROUD
Háttér Society
Lori
Single Step

FINANČNÍ PODPORA

APS
MPSV
Erasmus+

CO DĚLÁME

AKCE

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

NAKUPUJTE

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2021 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.

VYHLEDAT

Image

Na tomto webu používáme soubory cookie, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.