Výročí – výstava Lukáše Houdka

Den: čt 6.8.2020
06.08.2020 15:00
06.08.2020 20:00
ZAPOJTE SE OSOBNĚ
Výstava
The Artivist_Lab, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Organizátor: Tamara Moyzes, The Artivist_Lab
Web pořadatele: http://www.artivistlab.info/
Web pořadatele: https://www.facebook.com/events/3302031366525280/
Vstup: ZDARMA
Jazyk akce: česky, anglicky

Umělec Lukáš Houdek připravil před osmi lety na dvacáté první výročí setkání ve sklepě, kdy bylo Lukášovi šest let, artefakt tvořící základ výstavy. Pro jistého Pepu, který jej tehdy zneužil, vytvořil vzpomínkové fotoalbum, které mapuje příběh jeho dětství od chvíle setkání až do dospělosti. Dárek k výročí v roce 2012 muži nakonec nepředal, rozhodl se ale, že jej použije jako umělecký artefakt a prostředek k detabuizaci tématu sexuálního násilí na dětech. S jeho snahou rezonuje v televizi nedávno uvedený dokumentární film “V síti” režisérské dvojice Víta Klusáka a Barbory Chalupové, nebo starší film “Danielův svět” Veroniky Liškové z roku 2012.

Opakovaně jsem se setkával s názorem, že bych o těchto věcech měl mlčet, protože to je ostuda a jde o intimní věc. To mě naopak před lety vybudilo k tomu toto téma otevřít. Abych to tabu aspoň částečně zbořil a ukázal živou tvář někoho, kdo se se zneužitím v dětství setkal. … Když člověk takový příběh zveřejní, je časté, že se mu začne jeho okolí stranit. Neví, jak se k němu chovat. To právě napomáhá další traumatizaci lidí s touto zkušeností a tomu, že se se svým traumatem nikomu nesvěří. Prohlubování traumatu obětí pak napomáhá cílená tabuizace tématu, o kterém naše společnost ani dnes nedokáže otevřeně a konstruktivně mluvit. Co když se ale samotné oběti chtějí dozvědět, co se jim vlastně stalo, proč a co s tím dál?“ říká Lukáš Houdek

Lukáš Houdek (1984) vystudoval romistiku na FF UK v Praze. Fotografovat začal v roce 2005, kdy se pokoušel zaznamenávat situaci Romů v rozličných lokalitách v ČR i zahraničí. Od roku 2010 se věnuje také výtvarné fotografii, jejímž prostřednictvím zpočátku reflektoval zejména vlastní sexuální identitu v konfrontaci s okolní společností a jejími postoji k odlišným sociálním skupinám. Ve své současné tvorbě se věnuje zejména tématu identity. Pracuje na několika dlouhodobých projektech, které se zabývají světem indických hidžer a kóthí.
Mezi jeho hlavní témata patří také reflektování odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 a proměn českého pohraničí, nebo aktuální téma migrace a manipulací.

Zastoupení ve sbírkách:
Muzeum současného umění v Krakově (MOCAK), Německé historické muzeum, Berlín, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, Slovenské národní muzeum, Martin, Muzeum romské kultury, Brno, Künstlerhaus, Schirnding

Výstava je vhodná pro diváky*čky starší 18 let.


Výstava byla vytvořena ve spolupráci s Prague Pride. Bude otevřena do 6. října 2020.

The Artivist_Lab se věnuje politickému umění, artivismu a médiím, ale taktéž aktuálním společenským otázkám. Podporuje a vystavuje české i mezinárodní umělce*kyně, kteří*které kvůli svým aktivitám mají ve svých domovských krajinách problémy vystavovat (Artist in Need). Taktéž dává prostor studentům*kám umění či kurátorům*kám, kteří*které zpracovávají společenská témata. Hlavní myšlenkou galerie je propojovat mezioborově aktivní lidi, kteří reagují na společenské, sociální a politické otázky. The Artivist_Lab byla založena 28. října 2018 v rámci 100. výročí vzniku Československa a je součástí PhD. studií zakladatelky Tamary Moyzes na AVU.