Odlišná cesta jako dar – přednáška o gay spiritualitě

Den: čt 6.8.2020
06.08.2020 19:00
06.08.2020 20:30
ZAPOJTE SE OSOBNĚ
Přednáška
Farní sál kostela U Jákobova žebříku, U Školské zahrady 1, Praha 8-Kobylisy
Organizátor: Aleš Borecký – Psychologická LGBT poradna Soulgayte
Web pořadatele: http://www.soulgayte.cz
Cena vstupenky: 30 Kč, prodej na místě
Jazyk akce: česky

Genderová odlišnost utváří životní cestu pro řadu lidí. Je to dobrodružná cesta, na které se mohou nacházet i psychologické krachy a ztroskotání, ale také spirituální probuzení a vstup do další sféry života. Úvodní stud se proměňuje v hrdost a startovní „proč já?“ se mění v hledání účelu a smyslu této cesty. Mnozí uvízli v mýtu, že gender a spiritualita jsou „perfect enemies“ (absolutní nepřátelé). Pojďme tento mýtus nahradit a objevovat, že podstatou genderové odlišnosti je spirituální potenciál a možnost žít podle hlubších principů a podle vlastní duše. Být gay nabízí jiný pohled na svět i specifickou spiritualitu.

Přednáší psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký, který provozuje psychologickou poradnu a pomoc pro muže a ženy s nevětšinovou citovou a sexuální orientací Soulgayte.